„Powiedz mi, a zapomnę, 
pokaż - a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!" 

 

                                                                                    Konfucjusz

 

 

Artyści eksperymentują ...

 

Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania
i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody
i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją
i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

 

 

   -  Rozwijanie kreatywności dzieci;

 

Cele projektu:


   -  Pogłębianie ciekawości świata u dzieci;

   -  Wdrażanie do wykonywania zadania według instrukcji;

   -  Rozwijanie umiejętności formułowania wniosków;

   -  Wzbudzanie radości z efektów własnej pracy;

   -  Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z narzędzi, służących  do
      majsterkowania.

 

 

Mydlarnia

Wędrująca woda

Kolorujemy  kwiaty

Skontaktuj się z nami

mail: npmalyartysta@gmail.com

tel.  510 605 902

Ul. Szpitalna 10  Konin 62-500

Czynne:

od 1 września do 31 sierpnia

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 17.00